Наше ОСМД Наш успiх зарегистрировано день его рождения!
Наше ОСМД Наш успiх зарегистрировано день его рождения!Наше ОСМД Наш успiх зарегистрировано день его рождения!
Наше ОСМД Наш успiх зарегистрировано день его рождения!

Наше ОСМД «Наш успiх» зарегистрировано день его рождения!

Здравствуйте соседи !

Поздравляю Нас с регистрацией нашего ОСМД  *Наш успiх* .

Дата регистрации нашего ОСМД — 03.06. 2013 года.

Желаю процветания всем нам и нашему ОСМД *Наш успiх* .

С уважением,  Юрий Борисович!6 комментариев к “Наше ОСМД Наш успiх зарегистрировано день его рождения!”

 1. Добрый день! А кто Голова ОСББ его телефон можно, а принимать дом необходимо комиссией из числа жильцов которую надо выбрать и руководствоваться следующим документом:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2002 р. N 1521

  ПОРЯДОК
  передачі житлового комплексу або
  його частини з балансу на баланс

  1. Цей Порядок регулює процедуру передачі житлового комплексу
  на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі
  — об’єднання), а також житлового комплексу або його частини на
  баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
  провадження такої діяльності, з балансу колишнього
  балансоутримувача.

  2. Загальні збори об’єднання вирішують питання про:

  прийняття житлового комплексу на баланс об’єднання;

  залишення житлового комплексу або його частини на балансі
  попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним
  відповідного договору);

  передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої
  юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження
  такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою
  відповідного договору.

  3. Для приймання — передачі житлового комплексу або його
  частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.

  У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на
  баланс об’єднання утворюється комісія у складі представників
  попереднього балансоутримувача та об’єднання, а у разі прийняття
  рішення про передачу житлового комплексу або його частини на
  баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
  провадження такої діяльності, — у складі представників
  попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої
  передається майно, та об’єднання.

  Комісію очолює представник приймаючої сторони.

  4. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або
  його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт
  приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.

  5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу
  на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним
  паспортом будинку та відповідною технічною документацією
  (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх
  мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного
  звернення від об’єднання.

  У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт
  будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються
  за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких
  передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця
  після надходження відповідного звернення від об’єднання.
  ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від
  22.09.2004 )

  6. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі,
  надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами
  комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи
  скріплюються печаткою).

  7. Датою передачі житлового комплексу або його частини з
  балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

  Зразок
  Додаток
  до Порядку передачі житлового
  комплексу або його частини з
  балансу на баланс

  АКТ
  приймання-передачі житлового комплексу
  або його частини з балансу на баланс

  Комісія у складі ____________________________________________
  (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

  «___» ______________ 200_ р. провела обстеження активів житлового
  комплексу (його частини)

  за адресою ______________________________________________________,

  що передається з балансу _________________________________________
  (назва підприємства, установи,
  організації, що передає житловий
  комплекс)

  на баланс _______________________________________________________,
  (назва підприємства, установи, організації, що приймає
  житловий комплекс)

  і встановила:

  активи житлового будинку мають такі показники:

  1. Загальні відомості

  Рік введення в експлуатацію ______________________________________

  Матеріали стін ___________________________________________________

  Матеріали покрівлі___________________ площа ___________ кв. метрів

  Група капітальності ______________________________________________

  Кількість поверхів _______________________________________________

  Об’єм будівлі ________________________________________ куб. метрів

  Кількість сходових кліток ________________________________________

  2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини),
  кв. метрів

  Площа забудови ___________________________________________________

  Загальна площа будинку (частини будинку)__________________________

  Житлова площа квартир ____________________________________________

  Загальна площа квартир ___________________________________________

  Загальна площа допоміжних приміщень ______________________________

  у тому числі, кв. метрів:

  сходові клітки ___________________________________________________

  вестибюлі ________________________________________________________

  позаквартирні коридори ___________________________________________

  колясочні ________________________________________________________

  комори ___________________________________________________________

  сміттєкамери _____________________________________________________

  горища ___________________________________________________________

  підвали __________________________________________________________

  шахти і машинні відділення ліфтів ________________________________

  інші технічні приміщення _________________________________________

  Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________________

  у тому числі, кв. метрів:

  однокімнатних ___________ загальною площею _______________________

  двокімнатних ____________ загальною площею _______________________

  трикімнатних ____________ загальною площею _______________________

  чотирикімнатних _________ загальною площею _______________________

  п’ятикімнатних і більше __________ загальною площею ______________

  Кількість мешканців ______________________________________________

  3. Облаштування житлового комплексу (його частини)

  Водопроводом _____________________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  Каналізацією _____________________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  Центральним опаленням ____________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  у тому числі:

  від власної котельні _____________________________________ квартир

  з довжиною мереж ______________________________________метрів

  від групової котельні ____________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  від ТЕЦ __________________________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо ____________ квартир

  Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  у тому числі:

  від колонок ______________________________________________ квартир

  від місцевої котельні ____________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  від ТЕЦ _______________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  Електроосвітленням _______________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  Газопостачанням __________________________________________ квартир

  з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

  Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир

  Газовими плитами _________________________________________ квартир

  Ліфтами ___________________ одиниць, у тому числі підключеними

  до об’єднаних диспетчерських систем ______________________ одиниць

  Сміттєпроводами ________________________ одиниць

  з довжиною стволів ___________________________________ пог. м

  Замково-переговорними пристроями _______________________ під’їздів

  Найбільше теплове навантаження:

  на опалення __________________________________ Г/кал

  на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал

  на вентиляцію__________________________________ Г/кал

  4. Вартість активів ______________________________________________

  Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)
  _________________________________________________________ гривень.

  Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому
  здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом
  на ___ ____________ 200_ року _______ гривень.

  5. Благоустрій прибудинкової території

  Кількість дерев та чагарників ____________________________ одиниць

  Площа газонів та квітників ____________________________ кв. метрів

  Площа асфальтових покрить _____________________________ кв. метрів

  Площа прибудинкової території _________________________ кв. метрів

  Інші відомості про домоволодіння _________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

  6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу
  (його частини) ___________________________________________________
  __________________________________________________________________

  Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така
  технічна документація:

  технічний паспорт на будинок

  плани поверхів

  схеми інженерного обладнання,

  у тому числі:

  — холодного та гарячого водопостачання

  — каналізації

  — теплопостачання

  — електропостачання

  — газопостачання

  домові книги

  інше _____________________________________________________________
  (перелік документів)
  __________________________________________________________________

  Голова комісії

  ______________________ ______________ ________________________
  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

  Члени комісії:

  ______________________ ______________ ________________________
  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

  ______________________ ______________ ________________________
  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

  «___» ________________ 200_ р.

  Від підприємства, установи, організації, з балансу якої
  передається житловий комлпекс або його частина

  Керівник _________________ ____________ ________________________
  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

  МП

  Від підприємства, установи, організації, на баланс якої
  передається житловий комплекс або його частина

  Керівник _________________ ____________ ________________________
  (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

  МП

  Від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

  Представник (представники)
  правління ____________ ________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)

  МП

  Ответить
 2. здраствуйте ЮРИЙ БОРИСОВИЧ. скажите сколько нам ещё ждать пока нам вручат ключи???

  Ответить
 3. Есть информация, что дом вчера сдали и приняли, и что дальше? у кого ключи? почему не сообщали всем и приемке-передаче? И по поводу тарифов на квартплату? Когда ее утвердили и в каком размере за 1 кв.м?

  Ответить
 4. Да, вчера (среда) должны были принять дом. И выдать нескольким людям ключи.
  Принимало несколько человек, которые, как нам сказали, ориентируются в документах, разбираются в проводках и трубах. Общее собрание обязательно будет, там огласят и обсудят тарифы и все остальное. Только народ же разъезжается по морям и отпускам…Даже тот, кто согласился быть главой ОСМД уехал на неделю. Обещали дату собрания всем сообщить.

  Ответить
 5. Добрый вечер, соседи! Слышала, что собрание будет на следующей неделе. Возможно, что на следующей неделе нам выдадут ключи

  Ответить

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.